Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Công an thành phố chủ trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đã đề ra trong đợt cao điểm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện đợt cao điểm; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp, “hiệp đồng tác chiến” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Nhất là hoạt động cho vay ngang hàng (hay còn gọi là vay trực tuyến, vay qua App), vay trực tuyến không thế chấp, vay không thế chấp…; không để hình thành các đường dây, tổ chức, băng nhóm, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn. Định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình, kết quả công tác tấn công, trấn áp truy quét hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức sơ kết tổng kết và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm.

Đà Nẵng tăng cường các giải pháp ngăn ngừa “tín dụng đen”
Một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi đã bị cơ quan chức năng triệt xoá…

Các sở, ngành liên quan có nhiệm vụ tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân thuộc diện đối tượng quản lý Nhà nước nắm, hiểu, tự phòng tránh không tham gia hoặc tiếp tay, giúp sức cho các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng dưới mọi bình thức. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các biện pháp phòng ngừa, tích cực phối hợp với Công an thành phố trong đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Trong đó, NHNN chi nhánh Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống ngân hàng, TCTD trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu. Cùng với đó, phối hợp, hỗ trợ trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời về Công an thành phố những tài khoản, khách hàng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan Công an. Tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động tài chính; chấn chỉnh hoạt động của cán bộ, nhân viên, không gây phiền hà, sách nhiễu người vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, công khai, minh bạch về các chính sách vay vốn, hỗ trợ cho người dân; diện đối tượng, điều kiện vay vốn, phương thức và hồ sơ vay vốn, lãi suất, thời hạn của từng chính sách vay để người dân biết và vay vốn. Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt chủ trương dành một phần ngân sách thành phố ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách xã hội vay theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin về Công an thành phố những vụ việc, hiện tượng, tổ chức, cá nhân có biểu hiện lợi dụng hoạt động công chứng, thừa phát lại để hợp pháp hóa nguồn tiền, tài sản chiếm đoạt liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh sim, dịch vụ viễn thông, hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Tiếp tục có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông rà soát, thu hồi sim rác, dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi các thuê bao nhắn tin rủ rê, đăng tin, dán quảng cáo rao vặt, quảng cáo cho vay trực tuyến, vay qua app, vay trực tuyến không thế chấp. Quản lý chặt chẽ các nội dung trên không gian mạng; không cho đăng tải, gỡ bỏ và xóa các bài viết quảng cáo ứng dụng, dịch vụ cho vay, hoạt động “tín dụng đen”. Chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông, Tổng đài 1022 tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thành phố, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động quảng cáo, rao vặt để đăng tin, quảng cáo cho vay, hoạt động “tín dụng đen”. Chỉ đạo các Phòng Văn hóa thể thao UBND các quận, huyện đẩy mạnh, đa dạng hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, hoạt động “tín dụng đen” để nhân dân biết, tự phòng ngừa, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu trọ công nhân, học sinh, sinh, viên, đồng bào dân tộc thiếu số, khu vực nông thôn…

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong việc cung cấp thông tin doanh nghiệp phục vụ công tác xác minh, điều tra các vụ việc, vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Công Thương nắm chắc tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, nhà máy, chợ, siêu thị; đời sống, thu nhập của công nhân, người lao động, tiểu thương để kịp thời thông tin, phối hợp với Công an thành phố tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình kinh tế, đời sống người dân khó khăn để hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh nông, lãm, ngư nghiệp; đời sống, thu nhập của nông dân, ngư dân, người lao động trên địa bàn… để phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình kinh tế, đời sống người dân khó khăn để hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Ngoại vụ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người Việt Nam ở nước ngoài, người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người nước ngoài tại Việt Nam các chính sách, quy định pháp luật trong hoạt động vay và cho vay, khuyến cáo không tham gia các hoạt động “tín dụng đen”, không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật…

Sở Tài chính cần làm tốt vai trò Cơ quan thường trực Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan tiến hành tố tụng các cấp thực hiện nghiêm túc trình tự thủ tục trong hoạt động định giá tài sản; đẩy nhanh tiến độ định giá tài sản, nhất là đối với các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để kịp thời xử lý nghiêm, răn đe đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật.

UBND thành phố giao cũng Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng thường xuyên cập nhật và tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen” trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa, trong các môn học giáo dục chính khóa (môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh…) để nâng cao nhận thức, ý thức tự phòng ngừa của học sinh, sinh viên; không thực hiện và tham gia hoạt động “tín dụng đen”, vay lãi nặng, vay trực tuyến, vay qua app…

Đồng thời, chủ động rà soát, quản lý hoặc phối hợp với lực lượng Công an các cấp quản lý chặt chẽ số học sinh, sinh viên cá biệt, ham chơi, lười học, có biểu hiện tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo an ninh, an toàn, không có hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên ký cam kết không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng…

UBND thành phố đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố tăng cường phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, lựa chọn đưa ra xét xử điểm một số vụ án điển hình, gây bức xúc trong dư luận liên quan đến “tín dụng đen” để răn đe, tuyên truyền, phòng ngừa chung; tổng hợp, xác định nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, phân tích, nhận định, dự báo diễn biến, tỉnh hình tội phạm để chủ động có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Bên cạnh đó, đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đẩy manh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, phối hợp diều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tin dụng đen”.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, các diện đối tượng cần thiết tái hòa nhập cộng đồng (người tha tù trước thời hạn có điều kiện, người mãn hạn tù, người đi Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về…); phối hợp với ngành ngân hàng thông tin rộng rãi, kịp thời các chính sách ưu đãi, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận các chương trình tín dụng chính thống phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nhằm phòng ngừa người dân vay vốn từ các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”; kiếm soát chặt chẽ việc đăng ký hộ kinh doanh liên quan đến dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính.

Yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín clụng đen”; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư không có “tín dụng đen”; chỉ đạo các lực lượng nòng cốt ở cơ sở vận động người dân chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”. Nhất là các đối tượng phát tán, dán tờ rơi, quảng cáo cho vay, huy động vốn có dấu hiệu lừa đảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

love of my life march 2 2021 full episode freeteleserye.com abot kamay na pangarap march 24 2023 xxx kanada video popcornporn.info hindi saxi vidio bangla xxx vidio pornbraze.mobi sexi indian girls mami xvideos greenporn.mobi sridevi boobs indian aunty fucking xnxx porn-tube-box.com www village sex video
boku dake no yuuyami hentaicraft.net soushisouai note nisatsume نيك ومساج supercumtube.com صورزب كبير indian porn queen indaporn.com wwwsex all india sex videos porn-tube-lib.com telugu sex actress.com tamil nayanthara sex beemtube.org group sex party
xnxx samantha romaporn.mobi realsexvideos افلام جنس ايطالي meyzo.info سكس اكرانيا محارم امريكي senkoy.net سكس ملهلب حكيات جنسية ufym.info جنس حوامل chudai hi chudai video elporno.mobi bondage meaning in tamil