Gia Lai và Kon Tum: Công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại sự kiện công bố quy hoạch tỉnh Gia Lai. Ảnh: M. Vỹ

Gia Lai ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thân thiện môi trường

Quyết định số 1750/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm phát triển tỉnh Gia Lai theo hướng trở thành hình mẫu của một nền kinh tế phát triển bền vững, lấy sinh thái làm nền tảng cho tăng trưởng, lấy ứng dụng số, chuyển đổi số để rút ngắn khoảng cách và gia tăng chất lượng tăng trưởng.

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thân thiện môi trường, phục vụ nông nghiệp; phát triển dịch vụ logistics, khoa học công nghệ để xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp; chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Phát triển kinh tế rừng gắn với phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo sinh kế cho người dân.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; là trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa tỉnh Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên. Xây dựng năng lực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng bản sắc văn hóa Gia Lai, trọng tâm là con người Gia Lai, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Quy hoạch đến năm 2050, tỉnh Gia Lai là “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”, điểm đến sinh thái, khác biệt và độc đáo, là vùng đất xanh, giàu bản sắc văn hóa.

Quy hoạch tỉnh Gia Lai đến năm 2050 là “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”, điểm đến sinh thái, khác biệt và độc đáo, là vùng đất xanh, giàu bản sắc văn hóa.

Mục tiêu cụ thể, Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 – 2030 đạt 9,57%/năm; trong đó giai đoạn 2021 – 2025 đạt bình quân 9,20%/năm và giai đoạn 2026 – 2030 đạt bình quân 9,92%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 133 triệu đồng, tương đương 5.500 USD.

Kon Tum phát triển du lịch theo định hướng “ba quốc gia, một điểm đến”

Quy hoạch tỉnh Kon Tum xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Kon Tum trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và công bằng dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; là một trong những tỉnh trung bình khá của cả nước; vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước; là trọng điểm du lịch tầm cỡ quốc gia và khu vực gắn với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và khu du lịch Măng Đen.

Gia Lai và Kon Tum: Công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Các đại biểu tham dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Kon Tum. Ảnh: M.Vỹ

Kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế- xã hội lớn của vùng, cả nước, khu vực quốc tế thuộc tiểu vùng Mê Kông, các nước láng giềng và ASEAN. Tiếp tục phát triển tỉnh Kon Tum theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và nông thôn; chú trọng phát triển năng lượng tái tạo; phát triển kinh tế rừng gắn với phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; có mối quan hệ liên kết phát triển mật thiết với các tỉnh lân cận trong vùng và cả nước; bền vững về môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt trên 9,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 110 triệu đồng/người; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021- 2025 đạt trên 118.000 tỷ đồng và 2026- 2030 đạt trên 155.000 tỷ đồng; trên 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 3% – 4%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 64%…

Quy hoạch tỉnh đưa ra các đột phá phát triển ở các ngành, lĩnh vực kinh tế như phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; phát triển du lịch với nhiều loại hình theo định hướng “ba quốc gia, một điểm đến”; sản phẩm dịch vụ với trọng tâm là du lịch sinh thái, nông nghiệp; du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng.

Tập trung phát triển hạ tầng Khu du lịch sinh thái Măng Đen đạt các tiêu chí của Khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia và là điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế. Phát triển kinh tế đô thị- công nghiệp- dịch vụ dựa trên tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu vực trọng điểm./.

Phát biểu chỉ đạo tại hai sự kiện trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Quy hoạch này sẽ là kim chỉ nam để các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai và Kon Tum hoạch định các chính sách, giải pháp cụ thể trong quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động kinh tế – xã hội, không gian phát triển cho địa phương nhằm tạo bước đột phá phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với 4 trụ cột chính như đã nêu trong quy hoạch.