Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc tỉnh Kiên Giang năm 2023
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc tỉnh Kiên Giang năm 2023

Theo báo cáo, trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai chỉ đạo, điều hành thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kiểm tra, giám sát và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung là Chương trình MTQG 1719; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đến cán bộ, công chức công tác tại đơn vị và vùng DTTS, với hình thức đa dạng thông qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn; thông qua tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc và báo, đài Trung ương và địa phương. 

Ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác dân tộc tỉnh Kiên Giang năm 2023
Ông Tào Việt Thắng – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương phát biểu tại Hội nghị

Tình hình kinh tế – đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định; các chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn từ các cơ quan Trung ương; sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành trong tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định, phát huy hiệu quả các chính sách; công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt. 

Đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, tích cực sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng. Kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 có 5.990 hộ nghèo, chiếm 1, 28% (trong đó hộ nghèo DTTS 1.679 hộ, chiếm 2,40%); hộ cận nghèo 10.438 hộ, chiếm 2,23% (trong đó hộ cận nghèo DTTS có 2.548 hộ, chiếm 3,64%).

ông Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị
ông Danh Phúc – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị

Về thực hiện Chương trình MTQG 1719, đã giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Dự án 1). Theo đó, đã triển khai thực hiện hỗ trợ đất ở cho 31 hộ; hỗ trợ nhà ở cho 383 hộ; hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho 236 hộ; giải quyết nước sinh hoạt phân tán cho 472 hộ, nâng cấp, mở rộng 14 công trình nước sinh hoạt tập trung trong vùng DTTS.

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (Dự án 3) đã triển khai hỗ trợ mô hình chăn nuôi heo (lợn) cho 4 hộ; tổ chức 1 lớp tập huấn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng DTTS cho 50 lượt thanh niên; 1 lớp tập huấn khởi sự kinh doanh (lớp dạy nghề đan cỏ bàng) tại huyện Giang Thành. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc (Dự án 4) mở rộng 33 công trình tuyến đường giao thông với 46,4 km đường và cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS, 13 cây cầu nông thôn…

Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương công tác bảo tồn bản sắc văn hóa các DTTS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang luôn được giữ gìn và phát huy
Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương công tác bảo tồn bản sắc văn hóa các DTTS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang luôn được giữ gìn và phát huy

Ngoài ra tỉnh Kiên Giang còn có các Chương trình, chính sách đặc thù tại địa phương đối với đồng bào DTTS nhằm bảo đảm an sinh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa cho đồng bào vùng đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán; lễ, tết truyền thống của đồng bào với kinh phí nhiều tỷ đồng bằng ngân sách của địa phương.

Việc dạy và học chữ Khmer trong dịp Hè được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện. Tỉnh đã cấp kinh phí 384.804.000 đồng mua sách giáo khoa Khmer ngữ và hỗ trợ giáo viên ngoài biên chế dạy chữ Khmer trong dịp Hè. Đồng thời, các chùa Khmer đã tổ chức mở 187 lớp dạy chữ Khmer cho 4.655 sư sãi và con em đồng bào theo học, góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào tộc Khmer trong tỉnh. Đây cũng là chính sách đặc thù của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

Tại Hội nghị, ông Danh phúc đã gợi mở các nội dung để các đại biểu thảo luận, đánh giá xác thực kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong thời gian tới. Theo đó, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Về Phương hướng công tác năm 2024, ông Danh phúc cho biết, với vai trò là cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, Ban Dân tộc tiếp tục, nghiên cứu làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực công tác dân tộc. Đồng thời, tham mưu kịp thời- thực hiện các chính sách đặc thù trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2024 trú trọng việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2024.

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đã làm tốt công tác tham mưu đối với việc thăm hỏi, tặng quà đồng bào DTTS nhân dịp lễ , tết cổ truyền của đồng bào
Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đã làm tốt công tác tham mưu đối với việc thăm hỏi, tặng quà đồng bào DTTS nhân dịp lễ , tết cổ truyền của đồng bào

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tào Việt Thắng – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương, đã trân trọng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác dân tộc năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó, vai trò tham mưu của Ban Dân tộc tỉnh rất rất kịp thời và hiệu quả, đồng thời chia sẻ cùng địa phương những khó khăn và vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. 

Bên cạnh đó, ông Tào Việt Thắng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục nghiên cứu và có những đề suất cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, để cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh có báo cáo tham mưu lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc có chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời sớm tạo điều kiện cho địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn, để đồng bào DTTS được thụ hưởng quyền lợi theo quy định.

Vụ Công tác Dân tộc địa phương tiếp đón Đoàn đại biểu Người có uy tín huyện Lắk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex