Tổng kết 6 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 -0
Chủ tọa điều hành hội nghị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, sau 6 năm thực hiện, Luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam đã nhận được nhiều đánh giá tích cực những người làm báo và toàn xã hội. Theo đó, Luật Báo chí 2016 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, là chỗ dựa của những người làm báo để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ xã hội và nhân dân tốt hơn, giúp nhà báo và cơ quan báo chí hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn.

Tổng kết 6 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 -0
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu 

Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động báo chí cũng đã nổi lên nhiều tồn tại, cho thấy cần phải sửa đổi toàn diện Luật Báo chí nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong giai đoạn tới như: đối tượng thành lập cơ quan báo chí; nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí; phân định báo và tạp chí; hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; hoạt động liên kết báo chí…

Bên cạnh đó, còn có những vấn đề mới phát sinh khi triển khai thực hiện 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội cần phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung nhằm giúp các hội viên – nhà báo xác định rõ hơn trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ của hội viên – nhà báo khi tác nghiệp cũng như tham gia mạng xã hội, đồng thời giúp Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo các cấp tham chiếu, có cơ sở xử lý sai phạm trong thực tế. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận tập trung vào các chủ đề: giải pháp nâng cao trách nhiệm và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi Luật Báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Từ thực tiễn hoạt động báo chí ở địa phương, các đại biểu nêu một số đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí; giải pháp để thực hiện tốt 10 điều quy định nghề nghiệp người làm báo; phân tích thực trạng, đưa ra các giải pháp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ để thu hút hội viên là phóng viên thường trú, các văn phòng đại diện về sinh hoạt tại Hội Nhà báo địa phương.

Qua thảo luận, có ý kiến mong muốn Hội Nhà báo địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xử lý vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Có ý kiến đề xuất, nên quy định hoạt động của các đối tượng thực hiện nghiệp vụ phóng viên trong cơ quan báo chí dưới 2 năm, chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo… Đặc biệt, cần có những quy định cụ thể trong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí để góp phần định hướng truyền thông trên môi trường số, ngăn chặn những tiêu cực có thể nảy sinh từ xu hướng truyền thông phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex