Theo Ngân hàng Nhà nước, Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào (ban hành kèm theo Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) đang áp dụng đã được thực hiện trong thời gian dài. Vì vậy, việc thực tế đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc, cũng như có những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn mới.

Xây dựng văn bản hướng dẫn chuyển tiền giữa Việt Nam và Lào
Xây dựng văn bản hướng dẫn chuyển tiền giữa Việt Nam và Lào. Ảnh: T.L
Kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng QR Code

Cụ thể là cơ sở pháp lý làm căn cứ xây dựng quy định không còn phù hợp, quy chế thanh toán cần phải sửa đổi bổ sung một số quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Dự thảo thông tư mới quy định đồng tiền thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam – Lào là VND, LAK hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Phương thức thanh toán, chuyển tiền bao gồm: thanh toán, chuyển tiền bằng VND, LAK hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng được phép; thanh toán phần chênh lệch bằng VND, LAK hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu trong hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Lào.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xuất trình các giấy tờ, chứng từ theo quy định của ngân hàng được phép khi thực hiện các giao dịch ngoại hối và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình.

Ngân hàng được phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên khi thỏa thuận hợp tác thanh toán với ngân hàng của Lào./.