Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về hóa đơn điện tử Kiên quyết xử lý hành vi gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp Khắc phục một số vướng mắc trong Luật Xử lý vi phạm hành chính

Liên quan đến thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN, bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính đã có quy định cụ thể. Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 18/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ về việc hoàn trả tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể: “Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức tại khoản 1 Điều này được hoàn trả số tiền phạt thu không đúng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại hoặc từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Quyết định của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”.

Công chức Hải quan Đồng Nai hướng dẫn thủ tục cho DN. 	Ảnh: N.H
Công chức Hải quan Đồng Nai hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: N.H

Khoản 3 Điều 7 Thông tư 18/2023/TT-BTC cũng quy định nguồn hoàn trả và thủ tục hoàn trả. Theo đó, nguồn hoàn trả tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư328/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC; thủ tục hoàn trả thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 11/2020/NĐ-CP, Điều 10 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC (trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này). Đồng thời, nguồn hoàn trả và thủ tục hoàn trả tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về thuế thực hiện theo Thông tư 80/2021/TT-BTC; trong lĩnh vực hải quan thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Việc hoàn trả số tiền hạt thu không đúng theo Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư 18/2023/TT-BTC.

Để đảm bảo trình tự, thủ tục đối với vụ việc đang gặp vướng về chuyển tiền phạt, tiền chậm nộp vào tài khoản của cơ quan Công an, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận) và Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận để có được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo đúng quy định về quản lý NSNN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex